Mennesker med demens og deres pårørende

På en del af ældreområdet er serviceniveauet uanstændigt lavt.

I kraft af den stigende levealder er antallet af mennesker med demens stærkt stigende. På nuværende tidspunkt er der omkring 650 demensramte i kommunen. Tallet antages af videnscenter om demens at stige til det dobbelte over de næste årtier.

Desværre er de kommunale tilbud til denne gruppe kraftigt forringede de seneste år. Budgettet dækker en uhyggelig lille del af behovet.

Eksempelvis er det kun muligt for 5 pårørende af gangen at blive afløst i hjemmet i en periode på 3 måneder. Hvis alle pårørende til demensramte søgte om denne hjælp ville der gå over 30 år før man kunne opnå 3 måneders afløsning igen.

Heldigvis er det ikke alle der har brug for den kommunale hjælp, men alligevel vil der gå så urimeligt lang tid mellem tilbuddene. I praksis vil være tale om, at man kun kan opnå tilbuddet en eneste gang i 3 måneder.

Enhedslisten foreslår

  • At der afsættes midler til at kunne tilbyde reel afløsning af pårørende som en permanent ydelse, hvor der er behov
  • At afløsning tilbydes senest en måned efter at behovet er konstateret
  • At aflastning kun tilbydes, hvor dette skønnes at være det nødvendige og fagligt bedste tilbud
  • At der udarbejdes en demensstrategi, som baserer sig på det reelle behov og den tilgængelige viden på området
  • At pårørende og andre interessenter inddrages i udvikling af tilbuddene og demensstrategien