Valgprogram 2017

Enhedslisten i Fredensborg fremlægger hermed sit kommunalpolitiske program for kommunevalg 2017.

Programmet består af en lang række artikler, som du finder herunder i menuen »VALGPROGRAM 2017«.

Programmet kommer omkring mange forskellige emner. Det er meningen at programmet skal bruges til at slå op i, hvis du vil vide noget om Enhedslistens holdning til et kommunalpolitisk spørgsmål.

Og så skal programmet bruges som rettesnor for partiets politik i de næste fire års arbejde i byrådet.

I Enhedslisten erkender vi blankt, at vi ikke har svar på alt. I vores parti arbejder vi løbende med at udvikle vores politik. Vi forbeholder os retten til at være i tvivl og blive klogere undervejs.

Ideelt ønsker vi at også andre end lige medlemmerne får lejlighed til at bidrage i processen. Derfor er du – uanset om du er medlem eller ej – meget velkommen til at komme med forslag eller stille spørgsmål. Kort sagt må sympatisører og andre interesserede hellere end gerne blande sig med indlæg. Det kan helt enkelt gøres ved at sende en mail til fredensborg@enhedslisten.dk

God læselyst !!

Her er en oversigt over, hvad de enkelte artikler handler om:

 1. Ældreområdet
 2. Demens og pårørende
 3. Integration
 4. Daginstitutioner og familier
 5. Boliger til alle
 6. Byøkologi
 7. Social dumping og kædeansvar
 8. Plads til handicappede
 9. En levende folkeskole
 10. Psykiatri
 11. Sundhed
 12. Retssikkerhed for alle