Social tænketank med borgerindflydelse.

 

I takt med de strammere økonomiske rammer, som kommunerne står overfor i disse år og de voksende udfordringer på hele det sociale område er der behov for at finde alternative løsninger.

Enhedslisten foreslår derfor

  • at der nedsættes en ”tænketank” på det sociale område i form af et råd for udvikling af socialt arbejde. Opgaven for dette råd skal være at komme med forslag til nye vinkler på løsningen af de sociale problemer.

Vi forestiller os, at rådet sammensættes af borgere indstillet af forskellige frivillige interesseorganisationer, fagforeninger, patientforeninger, ældre- og handicapforeninger, boligforeninger og repræsentanter for de ansatte i kommunen. Rådet skal være rådgivende for byrådet og skal kunne afholde en konference eller et borgermøde om året til debat og udvikling af idéer. Arbejdet skal tilrettelægges så ubureaukratisk som muligt.

Også på andre områder ønsker Enhedslisten at sikre borgernes indflydelse ved at oprette lignende rådgivende organer.

Selv om det er byrådet, der skal træffe beslutningerne, skal det ske på baggrund af en offentlig debat og ved at inddrage borgere, brugere og personale mest muligt i processen, før beslutningen tages.

Enhedslisten foreslår

  • at der etableres en ordning til støtte for borgere, der ønsker at anke eller få forklaring på kommunale afgørelser. Dette kan ske gennem en ordning med en uafhængig borgerrådgiver eller personligt ombud efter svensk model.