Gensidig respekt skal præge integration af flygtninge og indvandrere

 

Godt 10 procent af Fredensborgs indbyggere er borgere, der har rødder ikke-vestlige lande.

De nye danskere, indvandrere og flygtninge ønsker integration. De ønsker arbejde, uddannelse og tryghed, men det er ikke uden problemer. I det danske samfund er der en stigende tendens til at vende dem ryggen. En del politikere og medierne stempler dem som gruppe på grund af enkeltstående kriminelle.

Kravene øges – til påklædning, opførsel, religion – så der ikke længere er tale om integration, men om assimilation. Og uanset hvor velkvalificerede de er har de nye danskere svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet.

Enhedslisten vil arbejde for, at Fredensborg Kommune skal blive et stadig bedre sted at leve for os alle, hvad enten vi er etniske danskere eller danskere med anden etnisk baggrund. Det er helt afgørende, at disse borgere betragtes og behandles, som fuldgyldige medlemmer af samfundet og at de føler sig fuldstændig lige så nødvendige for lokalsamfundet som etniske danskere.

Derfor ser Enhedslisten ikke integration som et problem men en udfordring. Mangfoldigheden er en ressource. Skal integrationen lykkes er nøglen uddannelse og arbejde. Derfor er det nødvendigt at arbejde med dette som en helt nødvendig opgave i boligområder, daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og ikke mindst på arbejdspladserne.

En af de vigtigste faktorer for en vellykket integration er et arbejde. Enhedslisten vil arbejde for, at alle de flygtninge og indvandrere, der er i stand til det, kan få sig et arbejde, så deres arbejdskraft værdsættes, hvilket fører til øget livskvalitet.

I debatten om integration fylder kriminalitet og især bandekriminalitet meget. Problemet er reelt, men handler ikke primært om integration. Det er og bliver kriminalitet – nogle gange endda organiseret- og skal håndteres derefter. Kommunen skal lave kriminalitetsforbyggende arbejde. Det gør vi med succes allerede, men der sagtens gøres mere. At forhindre børn og unge i at bevæge sig ud i kriminalitet er en god og langsigtet investering i fremtiden. Fødekæden til de kriminelle miljøer brydes gennem et godt og trygt børneliv, gode skoler og uddannelsesmuligheder og arbejde.

Vi skal dog også erkende, at den organiserede bandekriminalitet ikke kan løses gennem kommunale projekter. Her er samarbejdet med politiet helt centralt. Der skal støttes op om politiets indsatser og deres brug af straffeloven. Kommunens rolle er primært at have relevante exit-programmer, som kan gøre det muligt at forlade den kriminelle løbebane.

Enhedslisten foreslår:

 • Repræsentationen af etniske minoriteter ansat i det offentlige bør svare til, hvor stor en del af befolkningen de udgør.
 • Arbejdspladser i Fredensborg kommune skal opfordres til at formulere en strategi om mangfoldighed – både hvad angår etnicitet, køn, handicappede m.v.
 • Målet er at sikre flygtninge og indvandrere bedre mulighed for at komme i arbejde eller uddannelse. Praktik er ikke et mål, men et redskab.
 • Sprogundervisningen skal sikre, at flygtninge og indvandrere får mulighed for at indgå i hele samfundslivet – ikke kun arbejdslivet
 • I forbindelse med praktik skal flygtninge sikres kontakt med mennesker, der taler dansk i hverdagen og have tilknyttet en mentor på arbejdspladsen.
 • Fredensborg Kommune skal understøtte civilsamfundets indsats, herunder de frivillige organisationer, for at skabe gode vilkår for integration.
 • Alle på integrationsydelse skal have ret til ferie på samme vilkår som alle andre.
 • Der skal sikres kvalitet i undervisning og integration i forhold til tosprogede børn og unge.
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.
 • Der skal arbejdes bevidst på at få flest mulige af indvandrere og flygtninge til at benytte folkeskolen.
 • Kommunen skal afholde en årlig integrationsdag, hvor nytilkomne borgere til kommunen, som netop har fået opholdstilladelse, bydes velkomne og informeres om rettigheder og pligter i Fredensborg.