Generalforsamling 18. august kl. 19-22

Enhedslisten Fredensborg-Hørsholm Afdeling Kære medlem Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag den 18. august kl. 19-22 på Kulturstationen i Humlebæk (Postekspeditionen) med følgende forslag til dagsorden: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden. Afdelingsbestyrelsens beretning. Godkendelse af det reviderede regnskab. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan