Boliger til alle

Befolkningens boligbehov ændrer sig gennem livet og familieformer ændrer sig hele tiden, også i Fredensborg kommune.

Uanset sociale forhold skal alle have mulighed for en sund og billig bolig, også i Fredensborg kommune. Derfor ønsker Enhedslisten, at antallet og andelen af nye almene boliger er størst muligt.

Borgerne i kommunen bliver ældre og mange ønsker at flytte til en mindre bolig. Risikoen for at havne i ensomhed som ældre kan mindskes ved at der tænkes fællesskaber ind i ældreboliger og seniorbofællesskaber.

Som i resten af landet lever flere og flere i Fredensborg kommune alene. Derfor skal der bygges flere mindre boliger, som opfylder behovet for denne gruppe. Vi skal samtidig undlade at nedlægge mindre boliger.

Konkret foreslår Enhedslisten:

  • At der bygges små ældreboliger med mulighed for fællesskab.
  • At der er boliger til alle uanset indkomst.
  • At små boliger tænkes ind i alle nye byggeprojekter. Herunder boliger til enlige med og uden børn.
  • At der bygges ungdomsboliger.
  • At der oprettes boliger til ”skæve eksistenser”.
  • At der indføres et stop for nedlæggelse af mindre boliger.
  • At kommunen skal udnytte muligheden for at kræve at mindst 25 % af alt nybyggeri er alment.
  • At der oprettes en fælles venteliste til alle boligselskaber
  • At der indføres omkostningsbestemt huslejefastsættelse.