Kandidater til kommunalvalget 21 i Fredensborg kommune

Generalforsamling Den 23. marts valgte generalforsamlingen i Enhedslisten de første fire kandidater til efteråret kommunalvalg, KV21. Bjørn Svensson (68), som er Enhedslistens nuværende byrådsmedlem, genopstiller. De øvrige tre er Sussi Jensen (66), Christian von Platen (40) og Brian Nielsen (50). Du kan snart se en nærmere præsentation af kandidaterne her

Generalforsamling 18. august kl. 19-22

Enhedslisten Fredensborg-Hørsholm Afdeling Kære medlem Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag den 18. august kl. 19-22 på Kulturstationen i Humlebæk (Postekspeditionen) med følgende forslag til dagsorden: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden. Afdelingsbestyrelsens beretning. Godkendelse af det reviderede regnskab. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan

Tættere på reelle minimumsnormeringer

Rapport  om normeringer på daginstitutionerne Inden folketingsvalget i 2019 var der fokus på minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Mange var aktive i kampagnen #hvorerderenvoksen. Valget resulterede i at vi fik en ny regering og et såkaldt forståelsespapir, hvor regeringen og støttepartierne – herunder Enhedslisten – forpligtede sig til at arbejde for minimumsnormeringer som forbedrede

Enhedslisten foreslår at bringe Benediktehjemmets budget i balance.

For tiden er opmærksomheden rettet mod forholdene på plejehjemmene. Især forholdene for mennesker med demens er genstand for kritik mange steder. Det skyldes udsendelsen ”Plejehjemmene bag facaden”, som dokumenterede forfærdelige eksempler på regulære omsorgssvigt. I Fredensborg kommune har vi ikke tilstande som blev dokumenteret i både Århus og Randers kommuner. Men