Byøkologi i kommunens udvikling

Byøkologi står for bæredygtigt ressourceforbrug, helhedssyn, livsstil og adfærd ved nybyggeri og renovering af boliger og andet byggeri. Enhedslisten arbejder for, at Fredensborg kommunes udvikling skal være byøkologisk bæredygtigt, hvor alle aspekter inddrages både i kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Det betyder, at de grønne områder skal beskyttes og at der skal etableres flere grønne områder i forbindelse med byerne.

Enhedslisten foreslår:

  • Infrastrukturen skal udbygges med størst mulige miljøhensyn og med adskillelse af tung og blød trafik.
  • Arkitekturen skal tilpasses en rolig byudvikling med bevaring af karakteristiske og værdifulde bygninger og pladser med respekt for de enkelte bysamfunds særpræg.
  • Nybyggeri og renovering skal udføres energirigtigt og med bæredygtigt materialevalg, gerne genbrugsmaterialer, og udnytte vedvarende energi, især solenergi og anden energi, der er produceret på et bæredygtigt grundlag.
  • Kommunalt nybyggeri bør bygges efter vugge-til-vugge principper (cradle-to-cradle) og som minimum være forberedt på at kunne huse solcelleanlæg.

Enhedslisten har en vision om, at vort daglige forbrug skal være en del af det økologiske kredsløb. Ingen byer er indtil nu blevet opbygget efter økologiske principper. Derfor bliver det en kompliceret opgave at genoprette balancen med naturen, både for kommunen og for den enkelte borger, men det skal ikke forhindre os i at gå i gang.