Enhedslisten foreslår at bringe Benediktehjemmets budget i balance.

For tiden er opmærksomheden rettet mod forholdene på plejehjemmene. Især forholdene for mennesker med demens er genstand for kritik mange steder. Det skyldes udsendelsen ”Plejehjemmene bag facaden”, som dokumenterede forfærdelige eksempler på regulære omsorgssvigt. I Fredensborg kommune har vi ikke tilstande som blev dokumenteret i både Århus og Randers kommuner. Men