Ikke mere udlicitering. Vi kan selv.

De seneste år har været præget af statens stramme greb om kommunernes økonomi. Kommunerne er bogstaveligt talt lagt i økonomisk benlås af Folketinget og Kommunernes Landsforening (KL).

Nedskæringer af budgetterne på områder, der dækker kernevelfærden, har været den gennemgående tendens år efter år. Konsekvensen var fyringer og færre ”varme hænder”.

Antallet af eksterne konsulenter bruges der stadigt flere penge på. Det betyder, at de kommunale kompetencer udhules og forsvinder ud af kommunen sammen med pengene.

Det giver arbejdsløshed, stress og frustrationer hos de ansatte.

Privatisering af kommunale opgaver gennem udlicitering betyder for det meste kun en fordyrelse eller lavere kvalitet i opgavernes løsning. På områder som rengøring og ældrepleje er der gjort bitre erfaringer med firmaer, der dumper prisen på bekostning af kvaliteten og med urimelige løn- og arbejdsvilkår.

Kommunen burde i stedet udvikle sin know-how og skabe flere arbejdspladser i kraft af de særlige kompetencer og ideer, der findes hos personalet og borgerne selv.

Når kommunen bygger nye institutioner bør der stilles krav til de entreprenører, der skal udføre arbejdet: Firmaerne skal kunne dokumentere både lære- eller praktikpladser, og at de overholder en høj kvalitet i forhold til arbejdsmiljø for at kunne få entreprisen. Det vil give de lokale firmaer en fortrinsstilling og fastholde arbejdspladserne i lokalsamfundet.

Derfor arbejder vi i Enhedslisten for:

  • Stop for generelle kommunale nedskæringer i institutionerne
  • På rådhuset effektiviseres udelukkende på bureaukratiet og ikke borgerbetjening som sagsbehandling
  • Opsamling af udviklingspotentiale hos de ansatte og indsamling af ideer til udvikling i stedet for afvikling af kommunens aktiviteter.
  • Krav til arbejdsmiljø, overenskomstforhold og lærepladser hos entreprenører og konsulenter, der vil arbejde for kommunen