Generalforsamling 18. august kl. 19-22

Enhedslisten Fredensborg-Hørsholm Afdeling Kære medlem Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag den 18. august kl. 19-22 på Kulturstationen i Humlebæk (Postekspeditionen) med følgende forslag til dagsorden: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden. Afdelingsbestyrelsens beretning. Godkendelse af det reviderede regnskab. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan

Enhedslisten foreslår at bringe Benediktehjemmets budget i balance.

For tiden er opmærksomheden rettet mod forholdene på plejehjemmene. Især forholdene for mennesker med demens er genstand for kritik mange steder. Det skyldes udsendelsen ”Plejehjemmene bag facaden”, som dokumenterede forfærdelige eksempler på regulære omsorgssvigt. I Fredensborg kommune har vi ikke tilstande som blev dokumenteret i både Århus og Randers kommuner. Men