Tættere på reelle minimumsnormeringer

Rapport  om normeringer på daginstitutionerne

Inden folketingsvalget i 2019 var der fokus på minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Mange var aktive i kampagnen #hvorerderenvoksen.

Valget resulterede i at vi fik en ny regering og et såkaldt forståelsespapir, hvor regeringen og støttepartierne – herunder Enhedslisten – forpligtede sig til at arbejde for minimumsnormeringer som forbedrede forholdene på landets daginstitutioner. Med finansloven for 2020 blev første skridt taget i retning af at tildele kommunerne penge til dette formål.

I Fredensborg kommune blev det i efteråret 2019 mellem budgetforligspartierne aftalt, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at få belyst, hvordan normeringsforholdene reelt ser ud her i kommunen.

Arbejdsgruppen, som bestod af kommunale repræsentanter, forældre og fagforeningsrepræsentanter fra BUPL og FOA, leverede i juni en rapport.

Byrådet blev orienteret om rapportens indhold, som er et imponerende flot stykke arbejde. Ikke blot gennemgås normeringerne på i kommunens vuggestuer og børnehaver. Der gives også et bud på, hvordan de reelle normeringer ser ud på nuværende tidspunkt.

Dermed er der skabt et overblik over vores aktuelle serviceniveau men også hvilke faktorer der påvirker den reelle normering, så det er muligt at se hvor mange børn hver voksen skal betjene.

BUPL har stillet forslag om minimumsnormeringer med maksimalt 3 børn i vuggestuer og 6 børn i ørnehaver pr. voksen.

Det viser sig, at Fredensborg kommune er langt fra at opfylde disse krav på nuværende tidspunkt.

Heldigvis giver rapporten også et bud på hvordan vi kan fastsætte et fælles grundlag for at beregne de reelle normeringer og samtidigt en metode til at beregne, hvordan de kan forbedres og ikke mindst hvad det vil koste i kommunens budget.

Når der til efteråret forhandles budget for 2021 og årene fremover har byrådet nu en metode til hurtigt at skabe sig et overblik over, hvordan vi forbedrer normeringerne.

Rapporten kan findes her.

Forældrenes anbefalinger kan ses her.

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 4 = 4